ดูแลป้องกัน อย่างเป็นระบบ...ครบสูตร
รสชาติเย็น สดชื่นสบายปาก ให้ความรู้สึกสะอาดทั่วถึง ช่วยดูแล
สุขภาพช่องปากคุณได้ครบทั้งระบบ ด้วย 3 ประสิทธิภาพการดูแล
อย่างทั่วถึง เพื่อเหงือกและฟันแข็งแรง สุขภาพดี

• IPMP ช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย
• Silica ช่วยลดการสะสมคราบพลัค
• Cement Fluoride ช่วยเสริมเคลือบฟันให้แข็งแรง
เป็นเกราะป้องกันฟันผุในระยะยาว