เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหนือกว่า ด้วยพลัง Activated Charcoal ช่วยลดการสะสมคราบพลัค
บนผิวฟัน พร้อมส่วนผสมของ Dentaa-Burokku นวัตกรรมการดูแลช่องปากจากญี่ปุ่นที่มี
Essential Oil และ Zinc Lactate ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและคราบหินปูน
ต้นเหตุสำคัญของปัญหาในช่องปาก ผนึกพลัง Cement Fluoride
ช่วยป้องกันฟันผุพร้อมปกป้องฟันให้แข็งแรง สุขภาพดี


พลัง Tri-Action
• Activated Charcoal
• Denta-Burokku
• Cement Fluoride

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ลดการสะสมคราบพลัคบนผิวฟันป้องกันการสะสมหินปูน