เคล็ดลับมหัศจรรย์
สุขภาพช่องปากดี
ช่วยให้อายุยืนขึ้น!!

นวัตกรรมขนแปรง
บิดเกลียวหมุน

พัฒนาการอีกขั้นของแปรงสีฟันซิสเท็มมา เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และลดการก่อตัวของพลัค ช่วยขจัดพลัคบริเวณผิวฟัน และคอฟัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหนือกว่าขนแปรงทั่วไป ช่วยลดปัญหา
โรคภายในช่องปาก ลดสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ

นี่คือ...ที่สุดของพัฒนาการเหนือระดับ

ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของซิสเท็มมา ที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้

ดูให้เห็นกับตา...

ถึงความแตกต่าง

ซิสเท็มมา ซูปเปอร์ สไปรัล

ขนแปรงบิดเกลียวหมุน เพิ่มพื้นที่สัมผัสผิวฟัน เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดพลัค บริเวณคอฟันได้เหนือกว่า

  • 3 ขนาดเพื่อที่สุดของความสะอาดทุกช่องปาก