แปรงสีฟัน SYSTEMA

ลดการสะสมของแบคทีเรีย ขจัดพลัค! สะอาดลึก!

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด จาก SYSTEMA ด้วยนวัตกรรมล่าสุดจากญี่ปุ่นออกแบบ
ขนแปรงบิดเกลียวหมุน ผสมกับถ่าน บินโชตัน ชาร์โคล ถือว่าเป็นถ่านชาร์โคล
คุณภาพสูง
เกิดจากการเผาด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส
จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดซับความชื้น กลิ่น สารพิษ และยังช่วยลดการสะสม
ของแบคทีเรียได้ดีกว่าถ่านธรรมดาทั่วไป

อีกทั้งขนแปรงบิดเกลียวหมุน ยังช่วยทำหน้าที่
ขจัดพลัค สะอาดลึก เพื่อการทำความสะอาดฟัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นวัตกรรมขนแปรงบิดเกลียว