Allclean

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการแปรงฟัน ที่รวมสุดยอดนวัตกรรมขนแปรงจากญี่ปุ่น

เพื่อการทำความสะอาดล้ำลึกแบบ All Clean สะอาดทั่วถึงทั้งช่องปาก

ปลายเรียวแหลมยาวพิเศษ

ซอกซอนสะอาดลึก

ถึงฟันกราม 4 ซี่ในสุด

พลังขจัดคราบพลัคระหว่างซี่ฟัน

รอบนอก ทำความสะอาด

ร่องเหงือกอย่างอ่อนโยน

ปลายเรียวแหลมชนิดสั้น

หนาแน่นขึ้น เพิ่มพลัง

ขจัดคราบบนผิวฟัน