After

ฉะนั้น ขั้นตอนสำคัญหลังการถอดเครื่องมือจัดฟันใหม่ๆ จึงควรใส่รีเทนเนอร์  เพื่อช่วยประคองฟันไว้ไม่ให้เคลื่อนจากตำแหน่งที่ได้จัดฟันไว้สวยและดีแล้ว ยกเว้นเวลาทานอาหารหรือแปรงฟันหรือตามทันตแพทย์แนะนำ เมื่อฟันเข้าที่ เหงือกและเยื่อหุ้มกระดูกปรับสภาพรับกับตำแหน่งใหม่ของฟันแล้ว ก็สามารถหยุดใส่รีเทนเนอร์ได้ โดยระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์ขึ้นอยู่แต่ละบุคคล หรือดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้ดูแล

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนจัดฟัน คือวินัยในการดูแลช่องปาก และการทำตามคำแนะนำทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ

เพื่อให้เรามีฟันที่เรียงกันอย่างสวยงาม อวดรอยยิ้มสวยๆ ได้อย่างมั่นใจในระยะยาวยังไงล่ะคะ

หลังจัดฟัน...อย่าละเลย

ว๊าว ว๊าว ฟันเรียงสวยเป็นระเบียบหลังการจัดฟัน แต่ก็อย่าเพิ่งรีบดีใจ จนละเลยขั้นตอนสุดท้ายแต่สำคัญมากๆ ในการจัดฟันนะจ๊ะ ให้พึงระลึกเสมอว่าฟันที่เพิ่งเรียงตัวกันอย่างสวยงามขณะนี้ ไม่ใช่ตำแหน่งของฟันที่มีมาตั้งแต่เกิด อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ฟัน เหงือกและกระดูกหุ้มรากฟันปรับตัวคงที่อยู่ในตำแหน่งฟันใหม่หลังการจัดฟัน เมื่อเรายังใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร แรงกระแทกจากการเคี้ยว กัดหรือแรงจากลิ้นดุนฟัน หากเราไม่ดูแลให้ดีอย่างต่อเนื่องและถูกต้องอาจทำให้ฟันเคลื่อนกลับไปสู่ตำแหน่งก่อนการจัดฟันได้ นั่นเท่ากับเราเสียเวลา เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์