Japanese Cherry Blossom

สูตร Quick Care


ปากหอม เร็ว ดี สดชื่น แบบเร่งด่วน

สูตร Quick Care ดูแลทำความสะอาดระหว่างวันแบบเร่งด่วน ช่วยให้ปากหอม สดชื่น ทุกเวลา
ที่คุณต้องการ ด้วยพลังสะอาด Haya Okuri เพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย
ในร่องเหงือก และซอกฟันได้อย่างรวดเร็ว และช่วยบำรุงเหงือก ให้แข็งแรง รสชาติอ่อนโยน
ไม่รุนแรงต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก พร้อมด้วยกลิ่นหอมของดอกซากุระที่ออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้ง
จากภูเขาไฟฟูจิประเทศญีปุ่น ที่ให้ความหอมสดชื่นทันทีหลังการใช้

มี 4 ขนาด ได้แก่
80 มล.
250 มล.
500 มล.
750 มล.